17/07/2016 | 1

Đảng Cộng Hòa thảo luận để duy trì hiến pháp

Đảng Cộng Hòa thảo luận để duy trì hiến pháp

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện ca ngợi chương trình nghị sự chính sách của họ trong năm tới, ngay trước khi Quốc Hội nghỉ 7 tuần.

Dân Biểu Cathy McMorris Rogers, chủ lịch Hội Nghị Đảng Cộng Hòa Hạ Viện, thảo luận về cách tốt hơn để khôi phục Hạ Viện và duy trì Hiến Pháp. Bài diễn văn đóng lại tuần thứ hai của BetterWay, bao gồm các sáng kiến về Hiến Pháp cũng như chấm dứt các qui định không cần thiết và thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Đồng thời, trong đoạn video được phát hành vào ngày hôm qua, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cho biết mùa Thu năm ngoái, đảng Cộng Hòa quyết định rằng đây là lúc chuyển từ một đảng đối lập thành đảng đề nghị. Các thành viên của đảng Cộng Hòa giới thiệu những nguyên tắc vượt thời gian, áp dụng vào các vấn đề hàng ngày và đưa ra những giải pháp cải thiện cuộc sống của mọi người.

Ông Ryan nói thêm rằng đảng Cộng Hòa ưu tiên an ninh quốc gia và lợi ích quân sự. Theo ông Ryan, nhiệm vụ của các thành viên trong Quốc Hội là xem xét các vấn đề mà quốc gia đang phải đối mặt và đưa ra giải pháp. Đó chính là điều mà đảng Cộng Hòa đang thực hiện. (Nguyên Trân)