24/04/2016 | 1

Đảng Cộng Hòa: Quốc hội cần giải quyết nạn lạm dụng thuốc phiện

Đảng Cộng Hòa: Quốc hội cần giải quyết nạn lạm dụng thuốc phiện

Washington, DC. (CBS) – Đảng Cộng Hòa cũng nhắc tới vấn đề liên quan tới ma túy trong bài diễn văn hàng tuần của mình.

Dân Biểu Evan Jenkins, tiểu bang West Virginia thảo luận về các tác động của đại dịch thuốc phiện ngày càng tăng trong trẻ em Hoa Kỳ. Theo ông Jenkins, mỗi 25 phút tại Hoa Kỳ có một em bé chào đời bị tiếp xúc với ma túy trong thai kỳ. Bởi vì các em bị tiếp xúc với thuốc phiện, heroin và các loại ma túy khác, tuần đầu cuộc sống của các em bị chậm phát triển. Ông Jenkins nói thêm rằng hội chứng kiêng khem sơ sinh ngày cảng trở nên quá phổ biến, đặc biệt tại tiểu bang nhà của ông.

Dân Biểu Jenkins ca ngợi đạo luật mới, được gọi là Luật Nuôi Dưỡng và Hỗ Trợ Các Em Bé Khỏe Mạnh, nhằm mở rộng sự hiểu biết về tình trạng này trên toàn quốc. Theo ông Jenkins, thông qua dự luật trên, mọi người biết thêm về việc có bao nhiêu trẻ sơ sinh bị chậm phát triển và biết thêm về các trở ngại liên bang để chữa trị cho họ. Ông lưu ý chỉ có một vài sáng kiến lưỡng đảng tại Quốc Hội là nhằm chống lại nạn lạm dụng thuốc phiện.

Ông cho rằng trách nhiệm của mọi người là chăm sóc cho thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. (Nguyên Trân)