29/08/2015 | 1

Đảng Cộng Hòa phản đối thỏa thuận Iran

Đảng Cộng Hòa phản đối thỏa thuận Iran

Washington, DC. (CBS) – Dân Biểu Ed Royce, chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện đọc diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa vào hôm Thứ Bảy.

Ông Royce, tác giả của dự luật ngăn chặn việc thực hiện thỏa thuận nguyên tử với Iran, thảo luận về thỏa thuận của tổng thống Barack Obama với Iran và những hậu quả tiêu cực của nó đối với an ninh quốc gia. Chủ tịch Royce cho biết ngăn chặn Iran có được vũ khí nguyên tử là một trong những thách thức an ninh quốc gia lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Thật không may, thỏa thuận nguyên tử với Iran của tổng thống là một sai sót về cơ bản, làm cho mối đe dọa trên nghiêm trong hơn chứ không phải là bớt đi. Ông mong chờ được chia sẻ với người dân Hoa Kỳ về những khía cạnh rắc rối của thỏa thuận này khi Hạ Viện và Thượng Viện biểu quyết vào tháng 9.

Dân biểu Ed Royce trở thành chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện vào tháng Giêng năm 2013. (Nguyên Trân)