04/11/2014 | 1

Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát ngành lập pháp qua bầu cử giữa mùa

Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát ngành lập pháp qua bầu cử giữa mùa

Tại Thượng viện, Đảng Cộng Hòa nắm 52 ghế, trong khi đó đảng Dân Chủ chỉ còn 45 ghế. Như vậy đảng Cộng Hòa nắm trọn Quốc hội Hoa Kỳ, chỉ còn hành pháp là còn trong tầm kiểm soát của Đảng Dân Chủ với Tổng thống Obama.

Tuy nhiên dư luận cho rằng kết quả lại có lợi cho Hoa Kỳ hơn vì cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ phải bắt tay làm việc. Trong tương lai, tất cả các dự luật từ Quốc hội sẽ đưa thẳng lên bàn của Tổng thống Obama và không bị chặn lại tại Thượng viện. Với 2 năm còn lại, chắc chắn Tổng thống Obama sẽ ký những dự luật đó thành luật.

Kết quả đưa Đảng Cộng Hòa nắm thượng viện là vì người dân Hoa Kỳ đã chán nản với những bế tắc tại Quốc hội khi mà một đảng nắm Hạ viện, một đảng nắm Thượng viện, làm cho cả hai đã không làm việc được với nhau.

Trường hợp này cũng giống như nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Bill Clinton, khi Đảng Cộng Hòa nắm cả lưỡng viện và đi đến việc hợp tác cùng đi đến chính sách cải tổ chương trình an sinh xã hội (welfare) lúc bây giờ.

Với sự biến chuyển này, nhiều chính sách dự đoán sẽ bị thay đổi trong vòng hai năm tới:

– Một Quốc hội của Đảng Cộng Hòa có thể cho Tổng thống quyền FaskTrack, tức là quyền quyết định đơn phương trong lúc thương lượng vấn đề mậu dịch nhất là mậu dịch TPP (xuyên Thái Bình Dương)

– Chính sách thuế cho các công ty sẽ thay đổi. Các công ty có thể sẽ được giảm thuế hầu tạo ra thêm việc làm.

– Giảm chi tiêu ngân sách quốc gia.

– Tăng tiền xây xa lộ và hạ tầng cơ sở.

– Cuộc chiến tại Syria và Iraq sẽ được xem lại và pháp lý hóa với mục tiêu rõ ràng hơn.

– Dùng ngân sách do dân biểu Paul Ryan đưa ra. Cắt giảm giáo dục, chương trình nghiên cứu khoa học, và đến mức tối đa!

– Chính sách y tế ObamaCare đứng trước nguy cơ bị triệt hạ.

– Chính sách di dân sẽ thay đổi. Chính sách mới sẽ không cho bảo lãnh anh chị em ruột. Công dân Mỹ chỉ được bảo lãnh vợ con, hoặc cha mẹ. Nếu con của công dân Mỹ trên 30 tuổi và đã có gia đình sẽ không được bảo lãnh.

– Cấp giấy phép cho xuất cảng hơi đốt trong việc đào dầu ngoài khơi.

Tường Thắng / SBTN