31/01/2015 | 0

Đảng Cộng Hòa: Mở rộng tài khoản tiết kiệm 529

Đảng Cộng Hòa: Mở rộng tài khoản tiết kiệm 529

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Lynn Jenkins, tiểu bang Kansas, nói về những cách để giảm chi phí và mở rộng cơ hội cho các gia đình trung lưu, bao gồm kế hoạch bảo vệ tiền tiết kiệm học đại học.

Bà Jenkins, phó chủ tịch Hội Nghị Đảng Cộng Hòa Hạ Viện, nói về những kế hoạch bà đã giới thiệu trong tuần này để mở rộng tài khoản tiết kiệm học đại học 529. Bà kêu gọi giúp các gia đình trung lưu tiết kiệm để chi trả cho các chi phí đại học. Là một cựu bộ trưởng Tài Chánh tiểu bang và là bà mẹ có hai con đi học đại học, bà biết tiết kiệm để đi học đại học quan trọng như thế nào và tài khoảng tiết kiệm học đại học 529 quan trọng như thế nào đối với các gia đình trung lưu.

Theo bà Jerkins, nếu Tổng Thống Barack Obama nghiêm túc về việc giúp các gia đình trung lưu chi trả cho việc học đại học thì ông nên làm việc với Quốc Hội và công khai ủng hộ dự luật lưỡng đảng mà bà giới thiệu để trao quyền cho các gia đình làm việc chăm chỉ, bằng cách mở rộng và tăng cường các kế hoạch tiết kiệm học đại học 529 và miễn thuế cho chương trình này. Bà Jenkins cũng nói về việc Tổng Thống Barack Obama đe dọa phủ quyết dự luật cho phép xây dựng đường dẫn dầu Keystone XL, đã được Thượng Viện thông qua hôm Thứ Năm vừa qua. (Nguyên Trân)