19/06/2018 | 0

Đảng Cộng Hòa lo lắng trước mùa bầu cử do chính sách tách rời cha mẹ và con cái di dân

Đảng Cộng Hòa lo lắng trước mùa bầu cử do chính sách tách rời cha mẹ và con cái di dân

ẢNh: Vox

Washington DC – Theo CNN, khi chỉ còn 5 tháng trước cuộc bầu cử, đảng Cộng Hòa lo lắng và tìm cách tránh né chính sách “không khoan dung” của chính phủ Trump, buộc con cái của di dân bất hợp pháp bị tách rời khỏi cha mẹ chúng.

Những hình ảnh của CNN và  các đài truyền hình được phát hành rộng rãi cho thấy trẻ em bị giam trong lồng sắt tại các trung tâm tạm trú dành cho di dân bất hợp pháp, khiến đảng Cộng Hòa bị áp lực phải hành động để xóa bỏ chính sách gây tranh cãi này. Giữa lúc đó, tổng thống Trump và chính phủ tiếp tục đổ lỗi cho Quốc Hội vì không hành động về luật di trú.

Một trong những người mạnh mẽ chỉ trích chính phủ  Trump là Dân Biểu Steve Stivers- Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Hội, đồng thời là tiếng nói uy tín nhất của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện. Lo rằng đảng Cộng Hòa có thể bị thiệt hại nặng nề trong cuộc bầu cử tháng 11, ông Stivers viết một lá thư yêu cầu chính phủ Trump giải thích rõ hơn chính sách không khoan dung, đồng thời kêu gọi chính phủ nên tách rời trẻ em khỏi cha mẹ, vì điều đó không cần thiết mặc dù họ là di dân bất hợp pháp. Ông Stivers nói nếu chính sách không thay đổi, ông sẽ tìm các biện pháp để ngăn chặn sự chia rẽ này.

Theo CNN, tuyên bố trên là tín hiệu rõ ràng cho thấy đảng Cộng hòa dễ bị tổn thương đang rất lo lắng, và họ sẵn sàng chia tay ông Trump để cố gắng giữ lại chiếc ghế trong cuộc bầu cử tháng 11. (Mai Đức)