11/11/2021 | 17

Đảng Cộng Hòa kêu gọi trừng phạt những dân biểu bỏ phiếu ủng hộ dự luật cơ sở hạ tầng của Tổng Thống Biden

Đảng Cộng Hòa kêu gọi trừng phạt những dân biểu bỏ phiếu ủng hộ dự luật cơ sở hạ tầng của Tổng Thống Biden

Theo CNN loan tin, đảng Cộng Hòa đang yêu cầu trừng phạt 13 Dân biểu đã bỏ phiếu cho dự luật cơ sở hạ tầng của Tổng thống Biden. Ông Trump gọi 13 dân biểu này là “RINO” – viết tắt của cụm Republicans in name only, tạm dịch là những đảng viên Cộng hòa hữu danh vô thực – sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện vào tuần trước. Ông Trump cho rằng, họ nên “xấu hổ về mình” vì đã ủng hộ “sự trường tồn của đảng Dân chủ”.

Vào hôm thứ Ba (09 tháng 11), theo Punchbowl News đưa tin, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đang chuẩn bị kêu gọi tước bỏ nhiệm vụ ủy ban của 13 dân biểu này. Các biện pháp trừng phạt khác nhau về mức độ, nhưng có chung một mục đích: để đe dọa các dân biểu Cộng hòa đi lệch với đường lối do ông Trump vạch ra.

Trong khi các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa không thể loại bỏ các dân biểu khỏi các ủy ban của họ, sự kiện mang tính bạo lực chính trị này gửi đi một thông điệp, rằng các viên chức dân cử của đảng Cộng hòa phải chịu sự trừng phạt nếu họ đặt lợi ích của cử tri lên trước lòng trung thành với ông Trump.

Việc này cũng làm sáng tỏ về sự chia rẽ trong đảng vào thời điểm mà các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa muốn đưa ra một mặt trận thống nhất chống lại chương trình nghị sự của tổng thống Biden. Tuy nhiên, việc tìm cách trừng phạt các dân biểu vì đưa ra những lá phiếu ủng hộ chính sách trái với đảng là dấu hiệu cho thấy một số đảng viên Cộng hòa xem dịch vụ công cộng là thứ yếu so với việc đem lại ích lợi cho ông Trump.