22/08/2015 | 1

Đảng Cộng Hòa kêu gọi cải tổ, giảm chi tiêu

Đảng Cộng Hòa kêu gọi cải tổ, giảm chi tiêu

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ John Thune kêu gọi đảng Dân Chủ tại Thượng Viện thông qua cắt giảm chi tiêu, thực hiện cải tổ và dự án Keystone XL.

Theo ông Thune, vượt qua vách đá tài khóa gần đây, Quốc Hội đã giảm thuế cho 99% người dân Hoa Kỳ. Nay phần thuế trong vách đá tòa khóa được giải quyết, đã tới lúc giải quyết nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng lộn xộn tài chánh của Washington, đó là chi tiếu vượt tầm kiểm soát. Trong vòng 4 năm qua, nợ quốc gia tăng thêm gần 6,000 tỷ Mỹ kim. Ở mức 16,400 ngàn tỷ Mỹ kim, nợ quốc gia hiện đang ở mức cao hơn cả toàn bộ nền kinh tế. Do đó, Washington cần giảm chi tiêu và nợ, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, cơ hội cho các gia đình và người lao động tại Hoa Kỳ.

Theo Thượng Nghị Sĩ John Thune, thay vì tiếp tục chi tiêu những đồng tiền khó nhọc lắm mới kiếm được của người dân đóng thuế vào các dự án của chính phủ, Washington nên chuẩn thuận các dự án kinh tế trong lãnh vực tư nhân, chẳng hạn như đường dẫn dầu Keystone XL mà tổng thống đang ngăn chặn. Chỉ riêng dự án này cũng tạo ra 20,000 việc làm và thúc đẩy sự độc lập năng lượng của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, một vấn đề cần phải được đưa vào cuộc tranh luận ngân sách năm nay là kế hoạch cải tổ các chương trình để tiết kiệm và bảo vệ chương trình An Sinh Xã Hội và Medicare cho các người nghỉ hưu hiện nay, cũng như cho thế hệ tương lai. Chương trình Anh Sinh Xã Hội bắt đầu bị thâm hụt từ năm 2010 và thiếu cải tổ có ý nghĩa, chương trình Medicare sẽ phá sản vào năm 2024. (Nguyên Trân)