22/05/2016 | 0

Đảng Cộng Hòa kêu gọi cải tổ bộ cựu chiến binh

Đảng Cộng Hòa kêu gọi cải tổ bộ cựu chiến binh

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, đảng Cộng Hòa kêu gọi Tòa Bạch Ốc tập trung vào cải tổ bộ Cựu Chiến Binh.

Dân Biểu Gus Bilirakis nói Tổng Thống Barack Obama cần phải giữ lời và đặt ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề tại bộ Cựu Chiến Binh. Ông Bilirakis, phó chủ tịch Ủy Ban Cựu Chiến Binh Hạ Viện, tập trung vào sự cần thiết để xoát bỏ nạn quan liêu tại bộ Cựu Chiến Binh và giảm thời gian chờ đợi cho các cựu chiến binh. Theo ông, điều này dường như là chuyện bình thường trong bộ.

Vị dân biểu từ tiểu bang Florida tuyên bố đảng Cộng Hòa không thể chấp nhận vấn đề trên. Đó là lý do trong những tháng gần đây, Thượng Viện và Hạ Viện đang làm việc để cải tổ, nhằm thúc đẩy trách nhiệm của bộ và cải thiện việc chăm sóc cho các cựu chiến binh. Ông Bilirakis kêu gọi một dự luật được Hạ Viện thông qua nhằm tài trợ cho bộ và sử dụng quyền hiếp pháp để buộc bộ Cựu Chiến Binh phải chịu trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là phải buộc bộ Cựu Chiến Binh đáp ứng các yêu cầu cải thiện hồ sơ y tế điện tử, mướn thêm hàng trăm nhân viên để giải quyết đơn khiếu nại, cấm tất cả các quản trị viên cao cấp của bộ Cựu Chiến Binh nhận tiền thưởng.

Ông Bilirakis nói thêm rằng Washington cần phải cải tổ thực và có ý nghĩa tại bộ Cựu Chiến Binh. (Nguyên Trân)