26/09/2017 | 0

Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật DACA mới

Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật DACA mới

Washington DC. (CBS) – Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa gồm Thom Tillis, James Lankford và Orrin Hatch vừa công bố nỗ lực cải cách di dân mới, là bước đầu nhằm sửa chữa chương trình DACA, mà chính phủ Tổng Thống Trump công bố xóa bỏ.

Thay cho DACA, dự luật mới có tên SUCCEED là giải pháp dựa trên “công bằng” và “thương xót”, đối với di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis nói đây là biện pháp giúp di dân bất hợp pháp thông qua các mục tiêu giáo dục, việc làm và bảo vệ đất nước. Nếu họ chịu khó làm việc, tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, đóng thuế thường niên, họ có thể được ở lại vĩnh viễn. Theo dự luật SUCCEED, di dân bất hợp pháp muốn được “tình trạng có điều kiện” ở Hoa Kỳ, họ phải duy trì việc làm có lương, theo đuổi giáo dục đại học, hoặc phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. “Tình trạng có điều kiện” còn bao gồm: được mang tới Hoa Kỳ trước 16 tuổi, có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, không có tiền án, nộp hồ sơ sinh trắc học cho Bộ Nội An, có đủ khả năng trả bất kỳ khoản nợ thuế liên bang nào hiện có.

Sau 5 năm làm việc và đóng thuế, hoặc tốt nghiệp đại học, hoặc hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, di dân DACA hội đủ điều kiện để nhận “tình trạng được bảo vệ 5 năm lần thứ nhì”. Sau 10 năm thử thách, di dân DACA có thể nộp đơn xin thẻ xanh, bắt đầu tiến trình nhập quốc tịch. (Mai Đức)

TAGS: daca