27/09/2020 | 21

Đảng Cộng Hòa đầu tư 10 triệu Mỹ kim để thúc đẩy các chiến dịch quảng cáo về việc phê chuẩn thẩm phán Tối Cáo Pháp Viện

Đảng Cộng Hòa đầu tư 10 triệu Mỹ kim để thúc đẩy các chiến dịch quảng cáo về việc phê chuẩn thẩm phán Tối Cáo Pháp Viện

Ảnh: Reuters

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã sử dụng 10 triệu mỹ kim trong một chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số nhằm quảng bá việc thẩm phán Amy Coney Barrett sẽ thay thế vị trí của cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg trong Tối Cao Pháp Viện.

Ngoài chiến dịch quảng cáo nhằm khuyến khích cử tri của tiểu bang chiến trường bỏ phiếu, RNC cũng đang phối hợp với văn phòng chiến dịch của Tổng thống Trump để chuẩn bị các sự kiện địa phương và các cuộc biểu tình trên toàn quốc để ủng hộ thẩm phán Barrett.

Bên cạnh đó, Đảng này cũng đang kết hợp việc đề cử của Barrett vào các kịch bản mà các nhân viên và tình nguyện viên sử dụng khi kêu gọi các cử tri, tập trung vào các cử tri Công giáo và Tin lành bảo thủ trong các cộng đồng ở những tiểu bang quan trọng như Wisconsin, Pennsylvania và Florida. Việc thay thế cố thẩm phán Ginsburg là một cơ hội chính trị bất ngờ cho Tổng thống Trump.

Vào thứ bảy (ngày 26 tháng 9), RNC công bố một trang web, ConfirmBarrett.com, kêu gọi những người ủng hộ liên hệ với các nhà lập pháp để thúc giục họ bỏ phiếu phê chuẫn bà Barrett vào vị trí thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. RNC cũng dự định sẽ gây quỹ cho cuộc chiến phê chuẫn bà Barrett vào vị trí thẩm phán. (BBT)