25/09/2017 | 0

Đảng Cộng Hòa điều chỉnh dự luật Graham-Cassidy để lấy phiếu thượng nghị sĩ Murkowski – bang Alaska

Đảng Cộng Hòa điều chỉnh dự luật Graham-Cassidy để lấy phiếu thượng nghị sĩ Murkowski – bang Alaska

Washington DC. (Reuters) – Vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 9, đảng Cộng Hòa đã công bố một phiên bản chỉnh sửa của dự luật y tế Graham-Cassidy, nhằm làm hài lòng các thượng nghị sĩ trong đảng.

Tuy nhiên, dù đã chỉnh sửa, tương lai của dự luật này vẫn không bảo đảm. Các Thượng Nghị Sĩ Rand Paul và John McCain đã công khai phản đối dự luật, và Thượng Nghị Sĩ Susan Collins vào sáng Chủ Nhật nói rằng, ít có khả năng bà sẽ bỏ phiếu thuận cho dự luật mới.

Theo phiên bản dự luật đã chỉnh sửa, những người thổ dân châu Mỹ và thổ dân Alaska ghi danh trong chương trình Medicaid mở rộng trước năm 2020 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình này sau thời điểm đó. Dự luật phiên bản mới vẫn sẽ tiếp tục cắt giảm ngân sách đối với các tiểu bang mở rộng Medicaid vào sau năm 2015. Các tiểu bang này sẽ có thể được tài trợ tổng cộng tối đa là 750 triệu Mỹ kim, và số tiền sẽ được phân chia theo tỷ lệ người thu nhập thấp trong tiểu bang, trên tổng số người thu nhập thấp của các tiểu bang đủ tiêu chuẩn.

Dự luật mới cũng cho phép các tiểu bang đặt ra một số quy định bảo hiểm của riêng họ. Điều này sẽ làm mất sự bảo vệ của Obamacare đối với những người đã có vấn đề sức khỏe, và cả những người đang được chăm sóc y tế. Các tiểu bang cũng được quyền cho phép các hãng bảo hiểm phân chia khách hàng thành những nhóm có mức rủi ro khác nhau, nghĩa là những người khỏe mạnh có thể được xếp vào nhóm có tiền bảo hiểm thấp, và những người đã bị bệnh sẽ phải trả tiền bảo hiểm cao hơn.

Cũng như phiên bản cũ, dự luật Graham-Cassidy mới sẽ xóa bỏ khoản tiền phạt đối với người không có bảo hiểm y tế, và đối với các công ty không cung cấp bảo hiểm y tế cho nhân viên. (Ngô Bảo)