23/06/2021 | 24

Đảng Cộng Hòa chặn dự luật cải cách bầu cử của Đảng Dân Chủ

Đảng Cộng Hòa chặn dự luật cải cách bầu cử của Đảng Dân Chủ

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ ba (ngày 22 tháng 6), các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ đã chặn một dự luật cải cách bầu cử được coi là ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ. Cuộc bỏ phiếu với kết quả 50 phiếu thuận và 50 phiếu chống khiến dự luật không đạt được 60 phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện.

Đảng Cộng hòa cho rằng dự luật vi phạm quyền của các tiểu bang trong việc thiết lập chính sách bỏ phiếu. Nhưng các đảng viên Dân chủ cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu, với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer nói rằng cuộc bỏ phiếu này chỉ mới là bước đầu tiên.

Tổng thống Joe Biden, người đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các thành viên tự do hơn trong đảng Dân chủ vì không có lập trường tích cực hơn để ủng hộ dự luật, lặp lại khẳng định của ông Schumer. Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa biện minh cho luật bỏ phiếu mới của họ tại các tiểu bang cho đảng cộng hòa nắm quyền như một cách để tăng cường an ninh bầu cử, viện dẫn những tuyên bố sai lầm của cựu Tổng thống Donald Trump rằng thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 của ông là kết quả của gian lận cử tri trên diện rộng. Những tuyên bố đó đã bị bác bỏ bởi nhiều tòa án, cơ quan bầu cử tiểu bang và chính quyền của ông Trump.

Trong khi đó, dự luật của đảng Dân chủ bao gồm mở rộng quyền bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội, giúp việc bỏ phiếu bằng thư dễ dàng hơn và bảo đảm rằng một số đóng góp cho chiến dịch sẽ minh bạch hơn. Các dự luật của họ cũng nhằm mục đích loại bỏ việc vẽ lại các quận Quốc hội theo đảng phái.

Đảng Cộng hòa lập luận rằng Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho các tiểu bang quyền thiết lập các phương thức bỏ phiếu của riêng họ. Nhưng Hiến pháp cũng cho phép Washington thay đổi các quy tắc đó và đảng Dân chủ cho rằng họ chỉ đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho các tiểu bang.