22/07/2021 | 12

Đảng Cộng Hòa chặn cuộc thảo luận về dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.2 ngàn tỷ mỹ kim

Đảng Cộng Hòa chặn cuộc thảo luận về dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.2 ngàn tỷ mỹ kim

Vào thứ tư (ngày 21 tháng 7), các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chặn cuộc thảo luận mở về dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1.2 ngàn tỷ mỹ kim, nhưng Thượng viện đã sẵn sàng mở một cuộc thảo luận khác vào thứ Hai (ngày 25 tháng 7).

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc mở cuộc tranh luận về dự luật vì dự luật vẫn chưa được viết thành văn bản, mặc dù không có gì bất thường khi Thượng viện bỏ phiếu về một bản nháp của dự luật để di chuyển quá trình lập pháp. Năm mươi mốt thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại cuộc tranh luận sau khi Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer thay đổi phiếu “thuận” của ông thành phiếu “chống” vào phút cuối, nói rằng điều đó sẽ cho phép ông tuân theo quy định của Thượng viện tiến hành xem xét lại cuộc bỏ phiếu vào một thời điểm trong tương lai. Các quy tắc của Thượng viện yêu cầu 60 phiếu bầu để thúc đẩy hầu hết các luật.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Rob Portman, trong nhóm lưỡng đảng đã phát triển kế hoạch cơ sở hạ tầng, cho biết 11 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ký một lá thư cho ông Schumer nói với ông rằng họ sẽ sẵn sàng bỏ phiếu “thuận” ngay trong tuần tới. Họ hy vọng đến thời điểm đó các nhà lập pháp sẽ giải quyết được các vấn đề tồn đọng trong dự luật, bao gồm cả cách ngân sách thanh toán cho kế hoạch.

Trong một tuyên bố, nhóm lưỡng đảng cho biết họ đã gần đạt được thỏa thuận cuối cùng về dự luật, trong đó bao gồm 600 tỷ mỹ kim chi tiêu mới cho đường xá, cầu và các cơ sở hạ tầng khác. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một trong những thành viên của nhóm đàm phán, cho biết các thượng nghị sĩ đã đạt được tiến bộ đáng kể và sắp đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nhưng Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông không mong đợi sẽ có văn bản đầy đủ vào thứ Hai.