18/07/2015 | 0

Đảng Cộng Hòa cam kết bảo vệ gia đình lao động

Đảng Cộng Hòa cam kết bảo vệ gia đình lao động

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, đã chọn chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Jeb Hensarling, tiểu bang Texas để đọc diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa trong ngày Thứ Bảy.

Ông Hensarling thảo luận về cam kết của đảng Cộng Hòa trong việc bảo vệ các gia đình làm việc chăm chỉ và các chủ tiểu thương khỏi bị ảnh hưởng của luật Dodd-Frank mà Tổng Thống Barack Obama đã ký 5 năm trước. Theo chủ tịch Hensarling, mọi người được nghe rằng luật Dodd –Frank sẽ thúc đẩy kinh tế, chấm dứt vấn đề quá lớn để bị thất bại, tăng cự ổn định tài chánh. Thay vào đó, năm năm sau các ngân hàng lớn vẫn lớn hơn, trong khi các ngân hàng nhỏ thì ít đi và nền kinh tế vẫn đang hấp hối. Những người có thu nhập thấp và vừa không còn được hưởng dịch vụ tài khoản ngân phiếu miễn phí, tín dụng nợ đối với các tiểu thương bị mất đi, nay họ gặp khó khăn hơn để có được sự độc lập tài chánh.

Ông mong muốn được thảo luận về những thách thức đó và làm thế nào để vượt qua. Dân Biểu Hensarling đang phục vụ nhiệm kỳ thứ bảy, đại diện người dân Texas tại địa hạt 5. (Nguyên Trân)