15/08/2015 | 0

Đảng Cộng Hòa ca ngợi thành tựu đạt được

Đảng Cộng Hòa ca ngợi thành tựu đạt được

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner chọn Dân Biểu Brett Guthries, tiểu bang Kentucky, để đọc diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa vào hôm Thứ Bảy.

Dân Biểu Guthrie thảo luận về những thành tựu mà tân Quốc Hội đạt được cho tới nay, cũng như các cam kết đang thực hiện để giải quyết các ưu tiên của người dân Hoa Kỳ. Ông Guthrie nói đảng Cộng Hòa làm việc hết sức mình cho các giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách nhất của Hoa Kỳ. Ông tự hào khi nói rằng họ cam kết tiếp tục nỗ lực đó, đặc biệt khi làm việc để ngăn chặn các yêu cầu tiếp theo của chương trình Obamacare, đồng thời xem xét thỏa thuận nguyên tử với Iran của tổng thống.

Phe Cộng Hòa cho rằng chính quyền Obama đã nhượng bộ quá nhiều, không những không ép được Tehran từ bỏ hẳn chương trình nguyên tử mà còn đồng ý từng bước bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí và hỏa tiễn. Lưỡng viện có 60 ngày để xem xét thỏa thuận. Dân Biểu Guthrie đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 4 tại địa hạt hai của tiểu bang Kentucky. (Nguyên Trân)