31/10/2015 | 2

Đảng CH không nhận tài trợ của NBC News cho cuộc tranh luận tiếp theo

Đảng CH không nhận tài trợ của NBC News cho cuộc tranh luận tiếp theo

Washington, DC. (Reuters) – Ủy ban Cộng Hòa Quốc gia tuyên bố không nhận sự tài trợ của NBC News cho cuộc tranh luận tiếp theo, tổ chức ngày 26 tháng 2.

Chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Quốc gia Reince Priebus đưa ra tuyên bố trên sau khi ứng cử viên của đảng này đồng loạt chỉ trích nhóm điều khiển chương trình của CNBC. Hiện nay các ứng cử viên đang vận động để thay đổi hình thức của cuộc tranh luận tiếp theo. Họ nói quá nhiều ứng cử viên có mặt trên sân khấu cùng một lúc khiến họ không có đủ thời gian để trình bày quan điểm. Ông Priebus nói rằng đảng Cộng Hòa không còn tin vào mối quan hệ đối tác với NBC News nữa. Không chỉ NBC News mà Telemundo và National Review cũng đồng tài trợ cho cuộc tranh luận tiếp theo, sẽ tổ chức ở Houston. Ông Priebus than phiền rằng tại cuộc tranh luận ở Boulder, Colorado, lẽ ra ứng cử viên phải có nhiều thời gian để nói về cách cải tiến nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng ứng cử viên thường xuyên lạc đề mà nhóm điều khiển không thể kiểm soát được.

Hai ứng cử viên Ted Cruz và Marco Rubio là người phản đối các câu hỏi trong cuộc tranh luận. Theo ông Cruz, những câu hỏi này cho thấy tại sao người Mỹ không còn tin vào truyền thông. Ông biết đảng Dân Chủ nhận được sự ủng hộ tối đa của Ủy ban Hành động Chính trị. Ủy ban này còn được gọi là truyền thông và báo chí. (Mai Đức)