23/09/2013 | 0

DÂN VIỆT NAM ĐÒI QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

DÂN VIỆT NAM ĐÒI QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

Tin tổng hợp – Nhiều người vừa truyền nhau trên các mạng xã hội một bản tuyên bố của nhóm khởi xướng Phong trào dân sự và chính trị, đòi chế độ độc tài đảng trị Hà Nội trả các quyền này cho dân. Bản tuyên bố phổ biến ngày 20 Tháng Chín với hơn 100 người ký tên viết rằng bảo vệ các quyền chính đáng ấy, ở Việt Nam, Hiến Pháp hiện hành quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Bản tuyên bố cũng viện dẫn công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24 Tháng Chín, 1982 quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Những quy định tương tự khác cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10 Tháng Mười Hai, 1948 mà mọi quốc gia thành viên phải tôn trọng. Tuy điều 69 của bản Hiến Pháp Việt Nam hiện hành công nhận các quyền tự do của người dân, nhưng trên thực tế, chế độ độc tài Hà Nội lại đẻ ra một số điều luật hình sự để bỏ tù người dân khi người ta sử dụng các quyền vừa kể. Đó là điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ và điều 88 vu cho người ta tội tuyên truyền chống nhà nước.. Đó là chưa kể một số điều luật khác quy chụp cho người ta gây rối trật tự công cộng, gây mất đoàn kết dân tộc..

Hàng trăm người ở Việt Nam đã và đang bị bỏ tù vì các điều luật vừa kể dù những điều luật đó bị cộng đồng quốc tế lên án là vi phạm nhân quyền, vi phạm các điều ước quốc tế mà chế độ Hà Nội đã ký kết. Những người ký tên trên bản tuyên bố cảnh cáo rằng nếu Hiến Pháp và hệ thống pháp luật vẫn duy trì thể chế và sự yếu kém như hiện nay thì thách thức mà đất nước và dân tộc đang đối mặt sẽ càng thêm nghiêm trọng dẫn tới hệ quả khôn lường, dân càng thất vọng và bất bình, uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế càng giảm sút.