22/09/2013 | 0

DÂN VIỆT NAM ĐÒI QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

DÂN VIỆT NAM ĐÒI QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ

TIN SÀI GÒN –  Nhiều người vừa truyền nhau trên các mạng xã hội một bản tuyên bố của nhóm khởi xướng Phong trào dân sự và chính trị đòi chế độ độc tài đảng trị Hà Nội trả các quyền này cho dân. Bản tuyên bố phổ biến ngày 20 Tháng Chín với hơn 100 người ký tên viết mở đầu như vậy và viết tiếp rằng :Bảo vệ các quyền chính đáng ấy, ở Việt Nam, Hiến Pháp hiện hành quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Bản tuyên bố cũng viện dẫn công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam ký tham gia ngày 24 Tháng Chín, 1982 quy định cụ thể về quyền bày tỏ quan điểm, quyền hội họp và lập hội.

Những quy định tương tự khác cũng có trong Tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10 Tháng Mười Hai, 1948 mà mọi quốc gia thành viên phải tôn trọng. Tuy điều 69 của bản Hiến Pháp Việt Nam hiện hành công nhận các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí,  tự do hội họp, lập hội, biểu tình của công dân, nhưng trên thực tế, chế độ độc tài Hà Nội lại đặt ra một số điều luật hình sự để bỏ tù người dân khi người ta sử dụng các quyền vừa kể. Ngày 5 Tháng Năm vừa qua, một số người dân ở các thành phố Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn đã bị ngăn cản, đánh đập, tịch thu điện thoại, máy hình và các bản “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” mà họ mang đi phân phát ở công viên khi họ tham dự buổi “dã ngoại nhân quyền”.

Những người ký tên trên bản “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải sửa đổi hiến pháp theo hướng tôn trong thật sự các quyền dân sự và chính trị của Công dân. Từ đầu năm đến nay, từ khi chế độ Hà Nội chuẩn bị sửa lại bản Hiến Pháp 1992, hàng chục ngàn người dân đã ký tên trên bản kiến nghị thúc hối chế độ bỏ điều 4, trả quyền tự hữu và trả các quyền tự do căn bản cho người dân. Những tháng qua, đã có nhiều lời kêu gọi và vận động chống điều luật hình sự 258, chống nghị định 72 siết sử dụng Internet. Người ta cũng thấy có lời kêu gọi bỏ đảng CSVN như của đảng viên hơn 40 tuổi đảng Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn vì nó phản lại quyền lợi của dân tộc.