Dân Thủ Thiêm phẫn nộ đi biểu tình vì lời xin lỗi của nhà cầm quyền CSVN

Sáng ngày 1/10/2018, người dân oan Thủ Thiêm đã tập hợp trước Uỷ ban nhân dân thành phố của nhà cầm quyền CSVN ở Sài Gòn để biểu tình phản đối kết luận thanh tra chính phủ vào ngày 4/9/2019 và phản đối lời xin lỗi của nhà cầm quyền.