07/03/2015 | 1

Đàn Sến & Nhạc Sến

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói về chủ đề “Đàn Sến – Nhạc Sến”. Đàn Sến là một loại đàn cổ truyền, còn Nhạc Sến là từ ngữ trong dân gian ám chỉ một thể loại nhạc bình dân. Vậy giữa Đàn Sến và Nhạc Sến có mối liên quan gì hay không? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình sau đây.