Dân Philippines biểu tình chống Trung Cộng tại Manila

Khoảng hơn 100 người Philippines đã biểu tình trước tòa đại sứ Trung cộng tại Manila nhằm phản đối hành động xâm phạm tại khu vực biển đang tranh chấp.