28/01/2014 | 0

Dân Nam Hàn Giận Dữ Vì Sách Giáo Khoa Nhật

Dân Nam Hàn Giận Dữ Vì Sách Giáo Khoa Nhật

Seoul, Nam Hàn (Reuters)
Người dân Nam Hàn đã bày tỏ sự tức giận về việc chính phủ Nhật sửa đổi sự giảng dạy về các hòn đảo đang tranh chấp.
Một sinh viên Nam Hàn nói rằng anh ta nghĩ việc Nhật viết về những hòn đảo của Nam Hàn hoàn toàn sai lầm. Nam Hàn phải có phản ứng mạnh.
Sáng ngày thứ Ba, bộ giáo dục Nhật thông báo về sự hướng dẫn giảng dạy mới về những quần đảo đang tranh chấp với Nam Hàn và Trung Cộng.
Những sự hướng dẫn để giáo viên giảng dạy cho học sinh đã được Bộ trưởng Giáo dục Hakubun Shimomura thông báo và nói rằng giáo viên phải làm cho học sinh thấy rằng những quần đảo này là lãnh thổ của Nhật.
Một công dân Nam Hàn khác nói rằng điều Nhật đang làm không khác gì đang tuyên chiến, ông ta nghĩ rằng dân chúng và quốc gia Nam Hàn phải có quyết tâm cứng rắn đối với Nhật.
Một ông cụ 74 tuổi nói rằng cần phải bình tĩnh để nghĩ tới những gì diễn ra trong tương lai. Nhật là nước không thể tin tưởng.
Nhật và Nam Hàn đang tranh chấp hòn đảo Nhật gọi la Takeshima, Nam Hàn gọi là Dokdo.
Nhật cũng đang tranh chấp với Trung Cộng về một nhóm hải đảo Nhật gọi là Senkaku, Trung Cộng gọi là Điếu Ngư.

Huệ Võ