24/11/2015 | 0

Dân Mỹ chưa tin trả tiền qua điện thoại

Dân Mỹ chưa tin trả tiền qua điện thoại

New York, New York. (Reuters) — Bất chấp những ồn ào về cách thanh toán bằng điện thoại, một cuộc thăm dò của Bankrate.com cho thấy, đại đa số người dân Hoa Kỳ vẫn muốn sử dụng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng trong việc mua sắm ngày lễ.

Chuyên gia Mike Cetera của Bankrate tại Chicago nói hôm Thứ Hai rằng, cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ vẫn chưa tin tưởng công nghệ di động, mặc dù công nghệ này an toàn hơn là thẻ tín dụng. Theo ông Cetera, có nhiều vụ lừa đảo từ việc cà thẻ tín dụng hơn là từ việc người ta sử dụng điện thoại, mặc dù nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều vụ đột nhập hệ thống thanh toán bằng điện thoại trong tương lai. Cuộc thăm dò của Bankrate cũng cho thấy, người Mỹ vẫn cho rằng những cách thức trả tiền truyền thống tiện lợi hơn điện thoại. Nhưng thẻ tín dụng đang trở nên bớt thịnh hành vì nhiều người muốn tránh mắc nợ.

Thế hệ thiên niên kỷ cố tình tránh xa thẻ tín dụng. Cuộc thăm dò cho thấy họ thích thẻ ngân hàng hơn, và đây cũng chính là nhóm tuổi có xu hướng cao nhất sẽ sử dụng điện thoại để trả tiền. (Huy Lam)