14/11/2014 | 0

Dân Miến Điện hy vọng chuyến viếng thăm của Tổng Thống Obama sẽ tạo sự thay đổi

Dân Miến Điện hy vọng chuyến viếng thăm của Tổng Thống Obama sẽ tạo sự thay đổi

Yangon, Miến Điện. (Reuters) – Người dân Miến Điện tại cố đô Yangon đã tập trung chào đón Tổng thống Barack Obama.

Mặc dù an ninh nghiêm ngặt, nhiều chướng ngại vật được thiết lập trên các con đường chính đi tới tư gia bà Aung San Suu Kyi, nhiều người đã tới rất gần đoàn xe để được chính mắt trông thấy tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều người đi đón chào đã cầm theo quốc kỳ Hoa Kỳ.

Bà San Dar là một người dân địa phương, nói rằng bà đang có nhiều hy vọng từ Tổng thống Obama, hy vọng ông ta có thể đem lại nhiều thay đổi ở Miến Điện. Dân chúng đang vui mừng vì nhà lãnh đạo thế giới đã viếng thăm Miến Điện. Một người khác nói rằng ông ta hy vọng Tổng thống Obama sẽ làm cho cuộc bầu cử sắp tới ở Miến Điện là cuộc bầu cử công bằng, và bà Suu Kyi có thể trở thành tổng thống.

Tổng thống Obama sẽ ở Yangon trong thời gian một ngày, gặp bà Suu Kyi và thanh niên địa phương, trước khi bay qua Brisbane họp thượng đỉnh các nước G-20.

Theo bản hiến pháp hiện nay, bà Aung San Suu Kyi không thể ra tranh cử tổng thống vì có chồng là người ngoại quốc, và các con cũng đang sống ở ngoại quốc. Đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đang vận động tu chính bản hiến pháp. Tình hình cho thấy nếu được phép ra ứng cử thì bà Aung San Suu Kyi, khôi nguyên hòa bình Nobel, biểu tượng cuộc tranh đấu bất bạo động chống chế độ quân sự Miến, từng bị quản thúc tại gia trong nhiều năm, sẽ là ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất trong cuộc bầu cử năm 2015. (Huệ Võ)