03/12/2015 | 0

Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý

Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý

Copenhagen, Đan Mạch. (Reuters) – Hôm nay người dân Đan Mạch đi bỏ phiếu để quyết định ban cho quốc hội quyền chấp nhận một số chính sách và qui luật của Liên Âu hay không.

Đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên trong vòng thời gian 15 năm qua để quyết định liên kết chặt chẽ hơn với Liên Âu hay tiếp tục giữ khoảng cách. Qua cuộc trưng cầu năm 2000, người dân Đan Mạch đã bác bỏ đề nghị gia nhập khu vực đồng euro của các đảng chính trong nước. Trong năm 1993, người Đan Mạch cũng bác bỏ đề nghị gia nhập Liên Âu. Chính phủ và các đảng lớn trong nước đề nghị Đan Mạch để cho quốc hội có quyền chọn lựa áp dụng một số qui luật tư pháp và nội an của Liên Âu để Đan Mạch nằm trong vùng kiểm soát của cảnh sát Âu Châu.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy chiến dịch vận động chấp thuận đã yếu hơn sau khi đảng Nhân dân Đan Mạch tuyên bố phản đối để Liên Âu có thêm quyền lực đối với Đan Mạch. Vào phút cuối của cuộc vận động chấp thuận, Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen nói rằng ông ta cố gắng lấy phiếu chấp thuận vì ít nhất cảnh sát Đan Mạch sẽ ít nguy hiểm hơn nếu được cộng tác với cảnh sát Liên Âu. Cuộc trưng cầu diễn ra trong lúc Liên Âu phải đối phó với cuộc khủng hoảng di dân chưa từng có sau Chiến Tranh Lạnh và các nước đang lo sợ khủng bố đi theo làn sóng di dân qua Âu Châu hoạt động.

Kết quả nhiều cuộc thăm dò cho thấy phe Thuận và phe Chống chạy sát nút nhau. Nhưng cũng có kết quả cho thấy phe Chống đang dẫn đầu với một tỷ lệ nhỏ. (Robert Võ)