05/03/2014 | 2

Dân Louisiana dự lễ Tro, bắt đầu mùa chay

Dân Louisiana dự lễ Tro, bắt đầu mùa chay

New Orleans, Louisiana. (CBS)
Mùa lễ hội kết thúc đồng nghĩa với mùa Chay bắt đầu đối với người Thiên Chúa giáo, và nhiều người có mặt tại nhà thờ vào sáng nay để tham dự lễ Tro. Sự kiện này diễn ra ở New Orleans cũng như các thành phố trên toàn thế giới hàng năm, nhưng tại địa phương này, lễ Tro luôn diễn ra sau ngày Mardi Gras.
Tại Nhà thờ Saint Louis, nhiều người hiện diện từ lúc 7 giờ rưỡi sáng, trong thời gian đó, họ nhận được dấu thập bằng tro trên trán như một biểu tượng của sự ăn năn. Ngày thứ Tư lễ Tro đánh dấu sự khởi đầu mùa Chay, theo truyền thống của người Thiên Chúa giáo. Người theo đạo Tin Lành cũng tổ chức buổi lễ tương tự. Lễ Tro có từ thời kinh thánh được viết thành sách. Lúc đó người truyền giảng đốt thân cây cọ để lấy tro và sử dụng tro này trong buổi lễ.
Câu hỏi lớn được đặt ra trong mùa Chay là cần phải bỏ bớt một số nghi thức trong giai đoạn này. Nhiều giáo hội khuyến khích, nhưng nhiều giáo hội cho rằng điều đó không cần thiết. Có nghi thức cấm ăn thịt vào ngày thứ Sáu và có nghi thức buộc ăn chay trong ngày lễ Tro. Nhiều người thực hiện nghi thức hơi quá đáng, từ bỏ việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cho đến ngày lễ Phục Sinh. Tất nhiên đó chỉ là sự lựa chọn của cá nhân. – M. Đức