10/02/2015 | 2

Dân làng ở Bắc Ninh quyết giữ tục lệ “man rợ”

Dân làng ở Bắc Ninh quyết giữ tục lệ “man rợ”

Ngày 8/2, Ban tổ chức lễ hội “chém lợn” làng Ném Thượng cùng các viên chức chính quyền đã họp với hơn 150 người cao tuổi về cách tổ chức lễ hội truyền thống năm 2015. Đề nghị của Sở Văn hóa Bắc Ninh về việc đổi tên lễ hội thành “Rước lợn”, và chuyển hình thức chém lợn giữa sân đình sang giết mổ trong khu vực riêng, được đưa ra xin ý kiến cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó ban tổ chức lễ hội cho biết:”Toàn bộ cao niên trong làng đã phản ứng mạnh lắm. Các cụ nhất quyết không cho đổi tên lễ hội”.

Còn về việc thay đổi hình thức “chém lợn” từ ở giữa sân đình, trước sự chứng kiến của nhiều người sang giết mổ trong khu vực riêng, được luận bàn sôi nổi. Ông Trần Văn Đức – Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, các cụ người cao tuổi ai cũng ý kiến muốn duy trì nghi thức truyền thống. “Các cụ bảo nếu cán bộ không làm thì để dân chúng tôi làm. Lễ hội là của làng tôi thì hãy để dân làng tôi tự quyết định”, ông Đức kể lại.

Những người cao tuổi làng Ném Thượng tỏ ra tức giận, khi nghi thức cúng tế thần linh truyền thống của làng mình với “ý nghĩa tốt đẹp”, nhưng bị cho là dã man. Các cụ đồng loạt ý kiến, lễ hội không vi phạm pháp luật và để giữ gìn bản sắc quê hương, nên muốn duy trì hình thức chém lợn ở sân đình.

Ban tổ chức chưa đi đến quyết định cuối cùng với việc tổ chức nghi thức chém lợn. “Cuộc họp quyết định sẽ diễn ra trước lễ hội 1-2 ngày, chúng tôi sẽ công bố làm cỗ ngọc tế thánh bằng cách chém lợn hay giết mổ ở khu vực riêng”, Trưởng khu Thượng nói.

Trước đó, Ngày 6/2, phát ngôn nhân Bộ Văn hóa – ông Phạm Đình Tân nêu quan điểm của Bộ này là “không ủng hộ những lễ hội mang tính bạo lực”. Ôn nói đừng nên lấy lý do truyền thống của cộng đồng làng, để giữ hủ tục gây tiếng xấu cho cộng đồng lớn là cả nước.

Tổ chức bảo vệ động vật Châu Á trong nhiều năm qua đã gửi thư kiến nghị hủy bỏ tục chém lợn ở giữa nơi công cộng của dân làng Ném Thượng, Bắc Ninh. Họ cho rằng những hành động này thể hiện sự dã man, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ trong phát triển nhận thức.

Việc “chém lợn” đúng là không vi phạm pháp luật, hay các giá trị dân chủ, nhân quyền, nhưng nó không còn phù hợp với xã hội ngày càng văn minh của nhân loại. Bởi sự dã man cổ súy cho bạo lực, thay vì tính nhân bản. Thể hiện lòng thành, ghi nhớ công đức tổ tiên và giáo dục truyền thông lịch sử không phải chỉ có 1 cách là “chém lợn”.

Nhiều người cho rằngoạt động này nên bị thay thế bằng các hình thức nhân bản, văn minh hơn, để đúng thực chất là giáo dục con người qua lễ hội. Người Việt nên cổ xúy cho nhân ái để xóa bỏ tính bạo lực, vốn đã bị CSVN lạm dụng quá lâu để cai trị người dân.

Nhật Nam / SBTN