21/01/2014 | 0

Dân Iran Hoan Nghênh Hiệp Ước Nguyên Tử

Dân Iran Hoan Nghênh Hiệp Ước Nguyên Tử

Tehran, Iran. (Reuters)
Người dân Iran tại thủ đô Tehran đã tỏ ra lạc quan đối với hiệp ước nguyên tử giữa Iran và lục cường bắt đầu có hiệu lực từng ngày hôm qua, 20 tháng Giêng.
Sinh viên Minna nói rằng cô hy vọng du khách sẽ tới Iran và đời sống của người dân sẽ tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, Iran cần phải đề cao cảnh giác với Hoa Kỳ.
Một người đàn ông nói ông ta lạc quan mọi chuyện ngoại trừ chính phủ Mỹ.
Để thi hành hiệp ước, Iran đã ngưng làm giàu uranium 20% tại các cơ sở nguyên tử ở Natanz và Fordow.
Qua hiệp ước, Iran cũng đồng ý biến 50% số uranium đã làm giàu 20% thành oxide và làm loãng một nửa số uranium đã làm giàu 5% trong thời gian 6 tháng. Đổi lại, Iran sẽ được Liên Âu và Hoa Kỳ nhấc bỏ một phần cấm vận và được trao lại tài sản bị phong tỏa là 4.2 tỷ mỹ kim.
Huệ Võ