16/06/2015 | 0

Dàn hợp xướng làm cầu nối Hoa Kỳ với Cuba

Dàn hợp xướng làm cầu nối Hoa Kỳ với Cuba

Havana, Cuba. (Reuters) — Một dàn hợp xướng trẻ em đến từ Los Angeles đang tìm cách giúp giảm bớt các mối căng thẳng có từ thời Chiến Tranh Lạnh giữa Cuba và Hoa Kỳ, với một chuyến đi 11 ngày đến đảo quốc.

Dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Steven Kronaur lừng danh, dàn hợp xướng Young Men’s Ensemble sẽ hợp tác với dàn hợp xướng Cantoria Coralillo của Cuba để tổ chức một cuộc hội thảo về hợp xướng, trước khi trình diễn một loạt buổi hòa nhạc. Ông Kronaur nói rằng, âm nhạc giúp mọi người gắn bó với nhau, và các buổi trình diễn chung sẽ là cơ hội tuyệt vời để hai quốc gia học hỏi lẫn nhau về âm nhạc. Chuyến đi này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gần 30 năm, nhóm hợp xướng Hoa Kỳ đi lưu diễn tại một quốc gia vùng Caribbean.

Các buổi hòa nhạc mang tính bước ngoặt sẽ diễn ra tại khu di tích lịch sử Casa de las Americas của Havana. Dàn hợp xướng Young Men’s Ensemble sẽ tiếp tục chuỗi buổi hòa nhạc của họ tại Cuba cho đến ngày 21 tháng 6. (Huy Lam)