28/11/2015 | 0

Dân dựng lều phản đối chính quyền địa phương chậm bồi thường

Dân dựng lều phản đối chính quyền địa phương chậm bồi thường

Người dân dựng lều, mắc võng ở lại ngày đêm, và dùng nhiều bao cát chắn dòng nước biển bơm vào đồng muối của công ty. Ông Nguyễn Công Sự cho biết, đất đai của 41 gia đình dân bị nhiễm mặn nghiêm trọng, sau khi công ty bơm nước biển lên hồ số 9 khiến cây trồng đều chết. Giếng nước bị nhiễm mặn, nhà cửa tài sản hư hỏng. Người dân cho rằng mức hỗ trợ này thấp. Trong khi công ty vẫn tiếp tục sản xuất muối, thì đất và tài sản của họ tiếp tục bị thiệt hại, nên không cho công ty bơm nước nữa để yêu cầu đền bù 100%. Các hộ dân đồng ý giao toàn bộ đất sản xuất cho tỉnh để nhận tiền bồi thường, nhưng đã bốn tháng qua chỉ dừng lại ở khâu niêm yết giá.

Trước đây, người dân đã nhận tiền hỗ trợ nhiễm mặn đợt 1 hơn 46 tỉ đồng. Hiện xã đang niêm yết công khai các khoản thiệt hại do nhiễm mặn để người dân nhận 100% tiền hỗ trợ đợt 2 sắp tới.

Hiện chính quyền địa phương đang thuyết phục người dân giải tán, chở về nhà chờ đền bù.

Thanh Lan / SBTN