28/04/2015 | 0

Dân đặt quan tài giữa đường để phản đối thu hồi đất

Dân đặt quan tài giữa đường để phản đối thu hồi đất

Một nguồn tin tại địa phương cho phóng viên SBTN hay: “Chính quyền địa phương huyện Kỳ hợp – tỉnh Nghệ An đã thu hồi đất lâm nghiệp của các gia đình có liên quan đến đập thuỷ điện Bản Mồng. Nhưng phía chính quyền đã không đền bù xứng đáng. Vì thế mà người dân đã đem 3 quan tài đặt giữa đường nhằm ngăn chặn việc thi công công trình thuỷ điện Bản Mồng. Chúng tôi quyết tử để bảo vệ quyền lợi chính đáng mà người dân được hưởng. Chính quyền đã tham ô, tham nhũng trong dự án mà không đền bù cân xứng cho người dân.”

Trong mấy ngày qua, những người dân nơi đây vẫn tiếp tục dựng 3 cái quan tài giữa đường. Họ yêu cầu chính quyền tỉnh Nghệ An can thiệp về việc thu hồi đất lâm nghiệp, giải phóng mặt bằng và đền bù cân xứng. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Nghệ An vẫn chưa có câu trả lời thích đáng để người dân nơi đây an tâm. Họ luôn sống trong thấp thỏm lo âu, không biết cuộc sống những ngày tiếp theo sẽ như thế nào?

Được biết, vào năm 2009, chính quyền tỉnh Nghệ An có quyết định triển khai dự án xây dựng đập thuỷ điện Bản Mồng nhằm cung cấp nguồn điện năng và phục vụ kinh tế trong khu vực. UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định ngày 8/5/2009 giao cho Sở Nông Nghiệp làm chủ đầu tư. Nhiệm vụ của hợp phần là thu hồi 2.383,3 ha đất (trong đó đất sản xuất nông nghiệp 2.021,4 ha, đất lâm nghiệp 243,1 ha, đất phi nông nghiệp 38,3 ha và đất chưa sử dụng 80,6 ha) để xây dựng công trình đầu mối, xây dựng các khu cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt số nhà dân phải di dời là 1,064, số nhà bị ảnh hưởng nhưng không phải di dời là 750.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Bản Mồng, để có được nơi ở mới cho số hộ dân phải di dời thì Ban QLDA phải triển khai thực hiện 10 khu tái định cư tại 7 xã thuộc 5 huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu.

Đến nay UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa thực hiện đúng những gì đã cam kết với người dân. Cuộc sống nơi tái định cư của người dân thiếu thốn đủ bề, do chính quyền không đảm bảo những

Ân Thiên / SBTN