ADS
08/12/2013 | 0

Dân chúng Ukraine giật xập tượng Lenil phản đối chính phủ thân Nga

Những cuộc biểu tình chống chính phủ thân Nga của người dân Ukraine đã leo lên một bước thang mới: Giật xập và chặt đầu tượng Lenil…. (xem video)- (Nguồn Reuters)

Bài Liên Hệ