07/03/2014 | 1

Dân chúng thủ phủ Simferopol thân – chống Nga đụng độ

Dân chúng thủ phủ Simferopol thân – chống Nga đụng độ

Simferopol, Crimea. (Reuters)
Người dân tại thủ phủ Simferopol của vùng Crimea đang chia rẽ vì việc liên nhập vô Nga sau khi một sinh viên mang quốc kỳ Ukraine bị những người thân Nga phản đối và buộc một đại diện Liên hiệp quốc phải rời khỏi Crimea.
inh viên Dalia Petrova trùm quốc kỳ Ukraine đã bị những người thân Nga phản đối, nhưng cô ta đã gặp các ký giả để nói rằng cô ta ủng hộ Crimea thuộc lãnh thổ Ukraine, và không muốn theo Nga là quốc gia phạm nhiều tội ác. Một phụ nữ phản đối lập luận của Dalia, nói cô là người khiêu khích phải trở về quãng trường Độc Lập. Dalia nói rằng cô được sinh ở Simferopol, là người dân Simferopol, nên không đi đâu. Trước áp lực của người chống đối, Dalia đã buộc phải rời khỏi nơi cô đang hiện diện từ đầu.
Vụ Dalia khoác cờ Ukraine tại vùng đất thân Nga diễn ra chỉ một ngày sau khi Đặc sứ Liên hiệp quốc Robert Serry bị đám đông thân Nga cầm giữ và buộc phải rời khỏi Crimea.
Một người khác trên đường phố nói rằng bà không muốn thấy tình trạng bất ổn, vô trật tự tại Crimea. Sống trong thế giới văn minh, các vấn đề tranh chấp cần phải được giải quyết bằng phương thức ngoại giao. Một người dân khác thì nói không muốn quân đội Nga chiếm các căn cứ quân sự ở Crimea. Ông ta chỉ muốn hòa bình, không muốn chiến tranh. – M. Đức