06/04/2014 | 3

Dân chúng Afghanistan đã đông đảo tham gia bầu cử

Dân chúng Afghanistan đã đông đảo tham gia bầu cử

Kabul, Kabul. (Reuters) – Phòng phiếu ở Afghanistan đã đóng cửa với số người đi bầu đông hơn con số tiên đoán. Nhiều phòng phiếu đã thiếu giấy bầu và cử tri tiếp tục sắp hàng sau khi phòng phiếu đóng cửa. Ủy Ban Bầu Cử Độc Lập đã ra lệnh kéo dài thêm thời gian để đưa phiếu bầu tới những nơi bị thiếu.
Trong những ngày gần đây Taliban đã gia tăng tấn công, đánh bom, tạo lo ngại người dân sẽ không đi bỏ phiếu. Ủy viên Bầu cử Sayed Shah Lala nói rắng dân chúng đã hăng hái tham gia bầu cử, và số người đi bầu đông hơn dự liệu. Theo lệnh Ủy Ban Bầu Cử, công tác đếm phiếu đang bắt đầu. Nhiều phòng phiếu ở thủ đô Kabul đã kéo dài thêm thời gian để cử tri có thể bỏ phiếu.
Cuộc bầu cử diễn tiến tốt đẹp là tin mừng cho các nước Tây Phương đang yểm trợ Afghanistan. Hiện chưa rõ việc thiếu giấy bầu trầm trọng như thế nào. Có khoảng 12 triệu người có tư cách bầu cử và giới chức bầu cử cho biết họ đã in 15 triệu giấy bầu. Ủy ban Bầu cử hiện cũng chưa cho biết số người đi bầu.
Cuộc bầu cử năm 2009 có 4.6 triệu người đi bầu và được coi là con số rất thấp. Vì tình trạng địa lý, mất nhiều tuần giới chức Afghanistan mới có thể gom hết thùng phiếu và đếm phiếu, kết quả sơ khởi mãi tới cuối tháng này mới có thể biết được. (H. Võ)