05/04/2018 | 0

Dân Chủ và Cộng Hòa đều dùng vấn đề di dân cho chiến dịch tranh cử

Dân Chủ và Cộng Hòa đều dùng vấn đề di dân cho chiến dịch tranh cử

Washington DC. (CBS) – Cả đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều cho rằng, sự bế tắc giữa Tổng Thống Trump và Quốc Hội về vấn đề di trú sẽ có lợi cho họ trong đợt bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Trong cuộc đua vào Hạ Viện, cả 2 đảng đều sử dụng các tranh chấp liên quan đến di dân để vận động sự ủng hộ của cử tri. Đảng Dân Chủ cho rằng, lập trường của họ về di dân sẽ giúp các ứng cử viên đảng này tiếp cận các cộng đồng thiểu số, giới trẻ, và những người trung dung. Trong khi đó, đảng Cộng Hòa lại muốn dùng lời hứa về việc trấn áp di dân lậu để thu hút những người bảo thủ.

Cuộc tranh cử dự kiến sẽ diễn ra gay cấn tại các tiểu bang biên giới như California, Texas, Florida, Arizona, và New Mexico. Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ tấn công vào các ngôn ngữ cứng rắn của Tổng Thống Trump đối với di dân lậu, và tuyên truyền cho các nỗ lực bảo vệ các di dân lậu trẻ tuổi tránh khỏi bị trục xuất. Tuy dân số Hoa Kỳ chỉ có 18% là người Hispanic, nhưng có đến 62 địa hạt quốc hội lại có tỷ lệ dân số người Hispanic là 36% trở lên vào năm 2016. Và hầu hết người Hispanic đều có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.

Trong khi đó, các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa chủ yếu tấn công vào các thành phố dung túng cho di dân lậu. Họ cáo buộc rằng các chính sách này mở đường cho di dân lậu phạm tội tại Hoa Kỳ, và tranh giành việc làm với người địa phương. Đảng Cộng Hòa hy vọng sẽ thu hút được những người bảo thủ, vốn đang lo ngại về việc người di dân sẽ làm mất đi các phẩm chất của nước Mỹ trước đây. (Ngô Bảo)