Đang tải...
09/03/2014 | 0

Dân ca Phú Yên

Ở tỉnh Phú Yên nổi tiếng với hát Bài Chòi. Với chương trình Tiếng Tơ Đồng hôm nay qua đề tài dân ca Phú Yên, mời quý vị cùng lắng nghe và hiểu rõ thêm về những văn hoá, tập tục, và những nét đặc trưng về vùng đất này.

Loading...