Dân biểu Trâm Nguyễn bị một nhóm gốc Việt tấn công thậm tệ vì ủng hộ BLM

Sau khi công khại ủng hộ phong trào Black Lives Matter tại địa hạt của mình, gia đình của dân biểu Trâm Nguyễn và bà đã trở thành mục tiêu tấn công cá nhân thậm tệ của một nhóm người Việt đa số ở ngoài tiểu bang và địa hạt mà ba đại diện. Chúng tôi có cơ hội tiếp chuyện cùng với dân biểu Trâm Nguyễn và nghe bà chia sẻ như sau.