07/11/2015 | 3

Dân Biểu Sam Johnson vinh danh cựu chiến binh

Dân Biểu Sam Johnson vinh danh cựu chiến binh

Tin Washington, DC (CBS) – Trước ngày Cựu Chiến Binh, Dân Biểu Sam Johnson, tiểu bang Texas, đọc diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa. Ông vinh danh các cựu chiến binh và gia đình của họ thông qua ký ức về thời gian phục vụ trong lực lượng Không Quân Hoa Kỳ.

Ông Johnson phục vụ 29 năm với trong lực lượng Không Quân, thực hiện các sứ mệnh bay chiến đấu trong cuộc chiến Đại Hàn và Việt Nam. Ông từng ở tù 7 năm tại Hà Nội. Ông Johnson nhớ lại thời gian là tù nhân chiến tranh, có một trận bão tấn công Hà Nội, làm phòng giam của ông bị ngập nước. Vị dân biểu của đảng Cộng Hòa nhớ tới lời một tù nhân viết trên tường phòng giam rằng tự do có ý nghĩa đặc biệt với những người chiến đấu và gần mất mạng vì nó mà những người bảo hộ sẽ không bao giờ biết. Ông Johnson lưu ý tự do không miễn phí, mà phải trả giá. Và các cựu chiến binh và gia đình họ là những người đầu tiên phải trả giá.

Ông Johnson kêu gọi, khi các cựu chiến binh trở về nhà, mọi người cần phải bảo đảm rằng họ được chăm sóc cần thiết khi họ cần tới. (Nguyên Trân)