03/02/2014 | 0

Dân Biểu Ryan: Obama Càng Lúc Tỏ Ra Miệt Pháp

Dân Biểu Ryan: Obama Càng Lúc Tỏ Ra Miệt Pháp

Tin Washington, DC. (CBS)
Dân biểu Paul Ryan, một trong những nhân vật hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã chỉ trích sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống Obama sẽ đưa ra để thực hiện chương trình nghị sự của mình.
Ông cho rằng: sự tự do của tổng thống có thể tạo ra cảnh thâm hụt lòng tin, gây khó khăn cho cả 2 đảng.
Trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang, tổng thống cam kết làm việc với Quốc Hội khi có thể tìm ra điểm chung, nhưng cũng cho biết ông sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của mình khi có thể nếu các nhà lập pháp không thể hành động. Mặc dù ông từng đưa ra những tuyên bố tương tự, việc tổng thống tiếp tục phụ thuộc vào cơ quan hành chính của mình đẽ gieo rắc sự phận nộ mới đối với đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội.
Trước những số liệu thống kê cho thấy: ông Obama ban hành ít sắc lệnh hành pháp hơn những người tiền nhậm gần đây của mình, ông Ryan nói không phải là con số mà phạm vi của sắc lệnh điều hành làm tổng thống gặp rắc rối.
Ông Ryan, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong số những thành viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, cũng nói hành động điều hành của tổng thống, đặc biệt là quyết định trì hoãn một số thời hạn trong đạo luật Cải tổ Y Tế, làm cho đảng Cộng Hòa nghi ngờ việc ông sẽ tôn trọng phạm vi đầy đủ của luật pháp trong tương lại.

Nguyên Trân