Đang tải...
28/03/2015 | 0

Dân Biểu Roe ca ngợi dự luật lưỡng đảng

Dân Biểu  Roe ca ngợi dự luật lưỡng đảng

Washington, DC. (CBS) – Dân Biểu Phil Roe, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Tennessee, đọc bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa.

Ông nhấn mạnh lợi ích của dự luật lưỡng đảng vừa được Hạ Viện thông qua tuần này để thúc đẩy chương trình y tế Medicare. Theo đó, công thức Tỷ Lệ Tăng Trưởng Bền Vững của Medicare sẽ được thay thế bằng một hệ thống thanh toán ổn định hơn, bảo đảm người cao niên được gặp bác sĩ của mình. Dự luật cũng bao gồm những cải tổ cơ cấu quan trọng, thúc đẩy chương trình Medicare và về lâu về dài sẽ tiết kiệm hàng tỷ Mỹ kim tiền thuế. Nhắc tới kinh nghiệm hơn 30 năm bác sĩ của mình, Dân Biểu Roe phác thảo những lợi ích mà dự luật HR 2 mang lại cho người cao niên và các gia đình đang chăm sóc cho cha mẹ già bằng cách ngăn chặn cắt giảm chi trả cho các bác sĩ trong chương trình Medicare, đưa chương trình vào một con đường bền vững hơn.

Theo ông Roe, dự luật thực hiện một cải tổ có ảnh hưởng thực sự đầu tiên trong gần 2 thập niên. Đây là sự tiến bộ, một ví dụ về những gì mà Washington có thể thực hiện khi tập trung vào việc tìm kiếm nền tảng chung. (Nguyên Trân)

Loading...