21/06/2018 | 3

Dân Biểu Mark Meadows: dự luật di trú chưa sẵn sàng để bỏ phiếu

Dân Biểu Mark Meadows:  dự luật di trú chưa sẵn sàng để bỏ phiếu

Ảnh: CBS

Washington DC – Dù Hạ Viện có trách nhiệm phải tổ chức buổi bỏ phiếu cho dự luật di trú trong ngày Thứ Năm 21/06, lãnh đạo của tổ chức bảo thủ tại Hạ Viện nói rằng dự luật vẫn chưa sẵn sàng để bỏ phiếu.

Chiều hôm qua, có tin Dân Biểu Mark Meadows của North Carolina- chủ tịch tổ chức bảo thủ Freedom Caucus Hạ Viện- đã có cuộc trao đổi khá lớn tiếng với Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan về buổi bỏ phiếu dự luật di trú. Khi rời khỏi phòng họp, ông Meadows than phiền rằng dự thảo luật di trú của đảng Cộng Hòa, mà ông giúp đàm phán và được đồng ý từ tuần trước, giờ đây nảy sinh nhiều vấn đề. Có những điều khoản mà ông tin rằng là phần quan trọng của thỏa thuận, nay lại bị gạch bỏ. Tuy nhiên ông không nói cụ thể đó là những vấn đề gì.

Theo ông Meadows, đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục làm việc để dự luật sẵn sàng cho việc bỏ phiếu, nhưng không phải là hôm nay. Ông Meadows cũng không nói liệu ông Ryan có chuẩn bị cho sự thay đổi hay không.

Theo CBS News, dù tổ chức bảo thủ Freedom Caucus Hạ Viện chỉ có 30 thành viên. Nhưng nếu họ không bỏ phiếu ủng hộ, dự luật thỏa hiệp cũng sẽ bất thành. Sáng nay, nhân viên phụ tá của Hạ Viện cảnh báo rằng từ nay cho tới tối Thứ Năm, nếu họ không nhận đủ phiếu ủng hộ, buổi bỏ phiếu theo kế hoạch sẽ bị hủy bỏ. (Mộc Miên)