Dân biểu liên bang Lou Correa thông báo sinh viên gốc Việt Derek Nguyễn được nhận vào Học Viện Không Quân

Dân biểu liên bang Lou Correa thông báo sinh viên gốc Việt Derek Nguyễn được nhận vào Học Viện Không Quân

Derek Nguyễn

Theo thông báo của văn phòng Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, học sinh Derek Nguyễn, một cư dân gốc Việt tại thành phố Anaheim, và là học sinh của trường trung học Cypress và Học viện Oxford, đã được thu nhận vào Học viện Không quân Hoa Kỳ (USAFA).

Trước đó, Derek tốt nghiệp trường trung học Cypress với điểm số cao và điểm làm bài thi  cũng rất tốt. Anh đã nộp đơn xin vào Học viện Không quân Hoa Kỳ hồi năm 2017 nhưng không được chấp thuận. Tuy nhiên, vì nhiệt tâm muốn cống hiến và mong muốn trở thành một sĩ quan của Không lực Hoa Kỳ, Derek một lần nữa nộp đơn vào năm 2019.

Lần này, Derek Nguyễn đính kèm thư giới thiệu của Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, và được Học viện Không quân Hoa Kỳ nhận. Có thể là nhờ vào lời giới thiệu chính thức của Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, cùng với điểm số cao tại bậc trung học, nên Derek đã thành công trong lần nộp đơn này.

Vào mỗi năm, văn phòng Dân Biểu Liên Bang Lou Correa sẽ đề cử những nam nữ thanh niên đủ tiêu chuẩn, chọn lọc từ cư dân của 46 quận, để giúp họ được các học viện uy tín toàn quốc thu nhận.

Việc trúng tuyển vào USAFA rất khó khăn, chỉ khoảng 12.3% ứng viên được chấp nhận. Điều này cho thấy việc Derek Nguyễn trúng tuyển là sự kiện rất quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. (BBT)