Dân biểu Liên bang Lou Correa giới thiệu nghị quyết “Tưởng niệm về sự hy sinh và can đảm của người tỵ nạn Việt Nam”

Dân biểu Liên bang Lou Correa giới thiệu nghị quyết “Tưởng niệm về sự hy sinh và can đảm của người tỵ nạn Việt Nam”

Theo thông cáo báo chí của văn phòng dân biểu liên bang Lou Correa, hạt 46, dân biểu đã giới thiệu nghị quyết tưởng niệm về sự hy sinh và can đảm của người tị nạn Việt Nam trốn thoát khỏi miền nam Việt Nam từ sau ngày Sài Gòn bị cộng sản cưỡng chiếm 45 năm về trước.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, bộ đội cộng sản Bắc Việt xua quân tấn công toàn bộ lãnh thổ miền nam Việt Nam. Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà bị cưỡng chiếm. Sự kiện này còn được gọi là Tháng Tư Đen, và 30 tháng Tư trở thành ngày Tưởng Niệm của người tị nạn Việt Nam khắp nơi trên thế giới – giòng người rời khỏi đất nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá và để trốn tránh chế độ cộng sản độc tài.

Nghị quyết H.Res.941 đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, công nhận ý nghĩa lịch sử của các cuộc tranh đấu và hy sinh anh dũng của quốc dân miền nam Việt Nam trong cuộc di tản lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử bằng thuyền và các phương tiện khác để tìm kiếm tự do và dân chủ bắt đầu từ 45 năm trước, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Nghị quyết cũng nhằm hoan nghênh những thành tựu và sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt kể từ khi được chính phủ Hoa Kỳ tiếp nhận và tái định cư tại quê hương thứ hai.

 Nghị quyết được các Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-46), Zoe Lofgren (CA-19) và Barbara Lee (CA-13) đồng bảo trợ.

Cùng chuyên mục