Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda vinh danh nhạc sĩ Trúc Hồ và DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi”

Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda vinh danh nhạc sĩ Trúc Hồ và DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi”

Tin từ Little Saigon, Nam California.- Vào ngày 17 tháng 4, 2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã gởi thư để lưu hồ sơ trong Quốc Hội Hoa Kỳ về việc vinh danh nhạc sĩ Trúc Hồ và DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi”.

Trong hồ sơ lưu trữ, dân biểu liên bang Harley Rouda viết rằng ông công nhận những thành tựu đáng trân trọng của nhạc sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc của SBTN, đài truyền hình tiếng Việt 24 giờ đầu tiên và lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Ông Trúc Hồ là một nhạc sĩ và một nhà hoạt động truyền thông nổi tiếng trong cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt. Những cống hiến không mệt mỏi của ông trong cộng đồng, những việc làm đáng kể của ông cùng với ca nhạc sĩ SBTN có thể được xem như là sự thể hiện toàn hảo của nền văn hóa Việt Nam.

Cùng với SBTN, nhạc sĩ Trúc Hồ đã sản xuất DVD âm nhạc “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” để vinh danh những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và để tưởng niệm 45 năm Tháng Tư Đen. Lòng đam mê và sự lãnh đạo truyền cảm hứng đã khiến nhạc sĩ Trúc Hồ trở thành một anh hùng và nhà quán quân mãi mãi của nền văn hóa Việt Nam, trong cả cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt khắp nơi trên thế giới.

Dân biểu Harley Rouda kêu gọi tất cả những thành viên Hạ Viện cùng ông vinh danh những thành tựu xuất sắc của nhạc sĩ Trúc Hồ.