Dân biểu liên bang Harley Rouda thăm Đài Truyền Hình SBTN & trao bằng tưởng lục

Vào chiều thứ Tư 20/5/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda thuộc địa hạt 48 California đã đến viếng thăm và trao bằng tưởng lục cho SBTN & Rise tại thành phố Garden Grove vì đã thực hiện chương trình Sing For Our Heroes gây quỹ giúp đỡ những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh Virus Vũ Hán.