Dân biểu liên bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) gửi đến hạ viện lời vinh danh thiếu tướng Lê Minh Đảo

Dân biểu liên bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) gửi đến hạ viện lời vinh danh thiếu tướng Lê Minh Đảo

Youtube

Vào ngày 3 tháng 4 2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã gởi đến Hạ Viện Hoa Kỳ lời vinh danh Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, người vừa từ trần hôm 19 tháng 3, 2020. Thiếu Tướng Đảo đã cống hiến 87 năm cuộc đời của ông để chiến đấu vì lý tưởng tự do và phục vụ đồng bào. Sinh năm 1933 tại Sài Gòn, Việt Nam, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Dù phải chiến đấu trong những điều kiện khó khăn với lực lượng kẻ thù đông hơn nhiều lần, Thiếu Tướng Đảo đã thực hiện một cuộc chống trả anh dũng tại trận đánh mang tên Xuân Lộc, trận chiến lớn sau cùng trước ngày Sài Gòn bị cưỡng chiếm ngày 30/04/1975. Trong 13 ngày, ông và binh sĩ thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh của Quân Lực VNCH đã đứng vững trước những cuộc tấn công liên tục của lực lượng cộng sản. Trận chiến này là một minh chứng cho tài chỉ huy quân sự lỗi lạc của Tướng Đảo và sự dũng cảm không thể phủ nhận của ông.

Vì sự lãnh đạo đam mê và truyền cảm hứng của mình, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo sẽ được công nhận vĩnh viễn như là một vị anh hùng, trong cả cộng đồng người Việt lẫn tất cả chúng ta, những người đặt lý tưởng tự do và dân chủ lên trên tất cả. Ở cuối thư, Dân biểu Harley Rouda kêu gọi tất cả những thành viên Hạ Viện cùng vinh danh cuộc đời lỗi lạc của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo.

BTT