Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal phát biểu về việc tổng bí thư ĐCSVN đến Hoa Kỳ

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal phát biểu về việc tổng bí thư ĐCSVN đến Hoa Kỳ

HOA THỊNH ĐỐN – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) hôm nay đã có lời phát biểu về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, bao gồm cuộc gặp gỡ Tổng Thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc như sau:

“Việt Nam vẫn còn là một quốc gia không dân chủ và được cai trị bởi một chế độ độc tài độc đảng – đứng đầu là Ông Nguyễn Phú Trọng – một chế độ không tôn trọng những quyền con người căn bản của người dân Việt Nam, đàn áp và giam cầm các tiếng nói đối lập và những người bất đồng chính kiến.

“Mặc dù trong những năm qua, các viên chức Hoa Kỳ đã nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia và thúc đẩy những hành động cụ thể nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam, chính quyền Hà Nội vẫn muốn tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận với các thị trường Hoa Kỳ nhưng lại không cam kết sẽ thực thi cải thiện hồ sơ nhân quyền của Việt Nam.

“Chính quyền Việt Nam muốn được trở thành đối tác thương mại đáng tin cậy của Hoa Kỳ, trong khi đó họ lại tiếp tục coi thường những giá trị căn bản nhất của Hoa Kỳ cũng như quyết tâm của chúng ta trong việc bảo vệ nhân quyền cho tất cả người dân trên thế giới.

“Tôi kêu gọi Tổng Thống Obama hãy đặt những vấn đề này với Ông Nguyễn Phú Trọng, như ông đã làm trước đây với các nhà lãnh đạo Việt Nam khác. Tôi mong rằng Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lắng nghe, và chính quyền Hà Nội sẽ nghiêm túc và nhanh chống đưa ra những hành động cụ thể để có thể trở thành một thành viên của cộng đồng thế giới văn minh.”

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực bao gồm Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, Westminster, Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Midway City và Stanton thuộc Địa hạt Liên Bang 47 của Tiểu Bang California.

###

CONTACT:

Phong V. Ly

Field Representative | Congressman Alan Lowenthal, CA-47

100 West Broadway | West Tower, Suite 600 | Long Beach, CA 90802

Office: (562) 436-3828 | Fax: (562) 437-6434

Keith Higginbotham
Communications Director | Congressman Alan Lowenthal
108 Cannon Office Building
Washington, D.C. 20515
(202) 740-2517 cell
(202) 225-7924 office