Dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal gởi thư phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ

Dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal gởi thư phản đối thành phố Riverside kết nghĩa với Cần Thơ

(Bản dịch lá thư gửi Thành Phố Riverside)

Ngày 29 tháng 1, 2015

Thành Phố Riverside

Gửi: Hội Đồng Thành Phố

3900 Main Street

Riverside, CA 92522

Kính gửi Thị Trưởng Bailey và các vị Nghị Viên Thành Phố,

Tôi viết thư này để bày tỏ những quan ngại của tôi trước việc Thành Phố Riverside mới vừa thiết lập quan hệ thành phố chị em với Cần Thơ, Việt Nam.

Tiểu Bang California có dân số người Mỹ gốc Việt đông nhất trong toàn quốc Hoa Kỳ, và là một cộng đồng đã từ lâu luôn tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tập thể người Mỹ gốc Việt từ khắp miền nam California đã lên tiếng một cách đúng đắn, bày tỏ những quan tâm sâu sắc của họ đối với sự kết nghĩa thành phố chị em này.

Là một Dân Biểu Quốc Hội, tôi chia sẻ những quan tâm của cộng đồng về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã chứng tỏ rằng họ là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất tại Đông Nam Á. Việt Nam đã cho thấy chính quyền họ không có chút tôn trọng nào đối với tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, hoặc tự do báo chí. Những tiếng nói bất đồng chính kiến tại Việt Nam phải thường xuyên đối diện với những sự trừng phạt và giam cầm tùy tiện. Việt Nam đến nay đã giam giữ và cầm tù hàng trăm công dân của họ mà tội duy nhất của những cá nhân này là thực thi quyền tự do ngôn luận.

Trước những sự tế nhị của vấn đề, và với hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Việt Nam, tôi trân trọng kêu gọi quý vị hãy xem xét lại sự kết nghĩa này, và hãy lắng nghe những quan tâm chính đáng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Cám ơn sự quan tâm của quý vị.

Trân trọng,

(ký tên)

Alan Lowenthal

Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ