Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal & các Dân Biểu Hoa Kỳ tổ chức gặp gỡ Đại Sứ Ted Osius

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal & các Dân Biểu Hoa Kỳ tổ chức gặp gỡ Đại Sứ Ted Osius

Dân biểu Alan Lowenthal.

Nhằm chào đón Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Ông Ted Osius đến thăm Litte Saigon, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal sẽ cùng một số Dân Biểu Hoa Kỳ tổ chức một buổi gặp gỡ cộng đồng với ông Đại Sứ vào Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7, năm 2015.

Buổi gặp gỡ và trao đổi này sẽ chú tâm vào các vấn đề như đàm phán Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), tình hình nhân quyền, và phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để Đại Sứ Ted Osius và các Dân Biểu Hoa Kỳ lắng nghe ý kiến cộng đồng về sự bang giao Mỹ-Việt nhân 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước.

Buổi gặp gỡ do Dân Biểu Alan Lowenthal (CA-47), cùng tổ chức với các Dân Biểu Ed Royce (CA-39) là Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Loretta Sanchez (CA-48) là Chủ Tịch Nhóm Quốc Hội Hoa Kỳ về Việt Nam, và Dân Biểu Dana Rohrabacher (CA-48), với sự yểm trợ của Đại Học Cộng Đồng Coastline. Thời gian tổ chức từ 1:30 trưa đến 3:30 chiều, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7, năm 2015 tại Le-Jao Center, địa chỉ 14120 All American Way, Westminster, CA 92683, cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Buổi gặp gỡ và trao đổi này được mở rộng cho cộng đồng, tuy nhiên, vì chỗ ngồi có hạn, xin quý vị đến sớm vì chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ. Trong chương trình sẽ có phần dành cho quan khách tham dự đặt câu hỏi đến Đại Sứ Osius và các Dân Biểu Hoa Kỳ.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Dân Biểu Alan Lowenthal tại số (562) 436-3828.

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện cho các thành phố và khu vực bao gồm Long Beach, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Cypress, Westminster, Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Midway City và Stanton thuộc Địa hạt Liên Bang 47 của Tiểu Bang California.

###

Phong V. Ly

Field Representative | Congressman Alan Lowenthal, CA-47

100 West Broadway | West Tower, Suite 600 | Long Beach, CA 90802

Office: (562) 436-3828 | Fax: (562) 437-6434